1 juli 2007

Categorieën Bouwfysica blad

02-2007

Met de jaren groeit de kennis door het uitvoeren van (theoretische) onderzoeken en door praktijkervaring. Dit laatste is niet onbelangrijk, want in de wetenschap blijkt regelmatig dat vanachter het bureau bedachte theorieën in de praktijk soms heel anders uitpakken. Een combinatie van beide, het uitvoeren van onderzoek in de praktijk is daarom erg belangrijk. Hieruit ontstaan vaak nieuwe inzichten die leiden tot andere systemen en modellen. Het artikel over praktijkonderzoek naar aarde lucht warmtewisselaars is hier een mooi voorbeeld van. Dit lijkt een veelbelovend systeem waar we in de toekomst vast meer over zullen horen.
Ook is er een artikel waarin twee methoden worden beschreven voor het modelleren van thermisch comfort: de Gewogen Temperatuur Overschrijdingen (GTO) en de Adaptieve Temperatuur Grenswaarde (ATG) methode. Het ATG model is de beoogde opvolger van de GTO methode. Maar is dit ook terecht?
En natuurlijk veranderen wij ook. In de tijd van ridders en kasteelheren was het van levensbelang dat een gebouw stevig was en een goede beschutting bood tegen vijanden en weersinvloeden. Tegenwoordig willen we meer comfort, en dat vraagt nogal wat, zoals blijkt uit het artikel over het Muiderslot. Dit oude bouwwerk wordt nu als erfenis uit het verleden gebruikt om de bezoeker de sfeer van toen te laten proeven. De originele staat van het gebouw moet daarom zoveel mogelijk behouden blijven. Maar tevens moet het binnenklimaat gericht zijn op het beschermen van de collectie en moet dit zo goed mogelijk aansluiten bij de huidige comforteisen. In het artikel over renovatieproject ‘De Leeuw van Vlaanderen’ staan deze veranderende eisen ook centraal. Hierbij is een bestaand complex ingrijpend aangepast, waardoor de eigenschappen van het complex beter aansluiten bij de huidige omstandigheden en eisen.

Artikelen


Warmte, Lucht en Vocht
3D dynamisch modelleren van passieve koeltechnieken: aarde-lucht warmtewisselaars 205 KB
M. Steeman et. al. | Universteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Vakgroep architectuur en Stedebouw

Stedenbouwfysica
Leeuw van Vlaanderen herrijst in Amsterdam 6 MB
ir. Cees Leenaerts et. al. | W/E Adviseurs Tilburg/Utrecht

Bouwfysica van Monumenten
Grote binnenklimaatverbeteringen door klimaat- 15 regeling in het Muiderslot 5 MB
ir. Mirjam Peters et. al. | Building Physics and Systems, TU Eindhoven

Binnenmilieu en Gezondheid
Praktijkonderzoek thermisch comfort – vergelijking van de ATG-methode met de GTO-methode in de praktijk 583 KB
ir. M. van Beek et. al. I TU Delft faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen