3 februari 1996

Categorie├źn Bouwfysica blad

02-1996

De breedte van het vakgebied bouwfysica blijkt wel uit de verscheidenheid
aan artikelen in dit nummer.
Door ir. R. Vollebrecht wordt verslag gedaan van een onderzoek
naar energiebesparing door het verglazen van balkons bij renovatie.
Dit onderzoek was een deel van de IEA-taak 20 “Solar
energy in building renovation”. Terecht wordt hierin opgemerkt
dat in Nederland de status van dergelijke balkons in het
Bouwbesluit niet duidelijk is.
De steeds sneller wordende computers maken steeds complexere
berekeningen mogelijk. Dit geldt ook voor berekeningen van
daglicht in interieurs. Ir. L. Zonneveldt schetst de mogelijkheden
en onmogelijkheden.
Weer een heel ander onderwerp is geluidisolatie in kantoorgebouwen.
Hierbij vormt het stellen van een eis aan de kwaliteit
van de geluidisolatie en het vertalen van deze eis naar eisen aan
de verschillende onderdelen vaak een probleem. Door Ir. De
Ruiter wordt dit eens op een rijtje gezet.
En verder nog een artikel over beregening van massieve bouwconstructies.
De wateropname, en het daarmee samenhangende
extra energieverlies van de beregende wand, worden fysisch
gemodelleerd.
Jacqueline Hooijschuur

Artikelen


Energie en Milieu
Optimale verglaasde balkons 2 MB
ir. Rik Vollebregt, ir. Chiel Boonstra | W/E adviseurs duurzaam bouwen Gouda | Adviesbureau Peutz & Associes BV. Zoetermeer

Geluid en Trillingen
Isola deci Bella 3 MB
Ir. E.PhJ. de Ruiter | Adviesbureau Peutz & Associ├ęs, Zoetermeer

Warmte, Lucht en Vocht
Modellering van de beregening van massieve constructies 3 MB
ir. Filip Descamps | Daidalos bouw fysisch ingenieursbureau | DE NAYER instituut, dr.ir. Hugo Hens | Laboratorium bouw fysica KV Leuven

Binnenmilieu en Gezondheid
Daglichtberekeningen in het bouwfysisch ontwerpproces 3 MB
drs. Laurens Zonneveldt | Centrum Bouwonderzoek TNO-TUE

Binnenmilieu en Gezondheid
NATVENT; zeven landen bundelen onderzoek natuurlijke ventilatie. 635 KB
NOVEM

Energie en Milieu
IEA Annex 18, Internationale metingen aan geavanceerde beglazingen 926 KB
NOVEM