28 februari 1993

Categorieën Bouwfysica blad

02-1993

De bouwfysicavereniging lijkt een nieuwe levensfase te betreden.
Tijdens de jaarvergadering ontspon zich een levendige
discussie over rol en positie van bouwfysici in de dagelijkse
praktijk. Ook een ‘denktank’ van door het bestuur aangezochte
leden boog zich over de toekomst van het vak. In dit nummer
maken we melding van die discussies en we nodigen leden uit
hun bijdrage aan deze discussie naar de redactie te zenden.
Het blad wil een forum vormen voor de leden. Zo zal worden
getracht invulling te geven aan de wens vanuit de ledenvergadering
een rubriek te openen waarin vragen met betrekking tot
bouwfysische aspecten in en rond het Bouwbesluit worden
beantwoord.
Ontwikkelingen in de wetenschap komen aan de orde in een
artikel over het bepalen van benuttingsfactoren voor de berekening
van het gebruik van vrij beschikbare warmte of koelte
in een artikel van Van der Ham en Linssen en in een artikel
over het berekenen van windinvloeden (Botterna). De toepassing
van bouwfysische kennis in de architectuur wordt
beschreven in het artikel van Mertens over het stadhuis te
Apeldoorn. Hèel praktisch bruikbaar is het artikel waarin
Smeets mogelijkheden schetst om het elektriciteitsgebruik en
de warmte-afgifte van computers te verminderen. Veel leesplezier.
Tom Haartsen

Artikelen


Energie en Milieu
Energie-efficiënte kantoorcomputers 3 MB
Ir. J.H.M. Smeets | DGMR raadgevende ingenieurs bv - Den Haag, Ir. B.P.F. Huenges Wajer | NOVEM bv - Sittard

Warmte, Lucht en Vocht
Bepaling benuttingsfactor voor warmtewinst in utiliteitsgebouwen 2 MB
ir. M.l. Linssenl, ir. E.R. van den Ham | Climatic Design Consult Nijmegen

Stedenbouwfysica
Windhinder aanpakken; hoe eerder hoe beter 3 MB
dr. M. Bottema | Technische Universiteit Eindhoven- Faculteit Bouwkunde vakgroep FA GO

Binnenmilieu en Gezondheid
Stadhuis Apeldoorn, temperatuurmetingen in een nieuw kantoorgebouw met natuurlijke ventilatie 4 MB
ir. J.J. Mertens | Adviesbureau Peutz & Associés B. V.