26 februari 1991

Categorieën Bouwfysica blad

02-1991

In dit nummer van Bouwfysica vindt u een aantal artikelen
rondom het thema normering op het gebied van de bouwfysica.

Ir. J. Uyttenbroeck en ir. E. Gerretsen gaan in op de ontwikkelingen
binnen de Europese normering op respectievelijk
thermisch/hygrisch/lichttechnisch en akoestisch gebied.
Ir. P.J. van Luyk van het Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gaat daarbij onder andere
in op de relatie van het komende Bouwbesluit met de Europese
regelgeving.
In één van de volgende nummers van
Bouwfysica zal de definitieve lijst met (grotendeels) nog te
ontwikkelen Europese normen op het gebied van de Bouwfysica
worden gepubliceerd. Speciaal voor de Nederlandse lezers
vindt u tevens een bijdrage van ir. 1. Uyttenbroeck over de
ontwikkelingen in het verleden van de Belgische normering
op thermisch/hygrisch gebied.
Als ‘toetje’ (maar daarom zeker niet minder van belang) een
bijdrage van prof. dr. P.A. Vroon over het ‘Sick Building
Syndrom’.

Artikelen


Wet- en Regelgeving
Bouwregelgeving en normering van bepalingsmethoden 2 MB
ir P.l van Luijk | Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting Directie Onderzoek en Kwaliteitszorg Hoofdafdeling Onderzoek Woningbouw en Kwaliteitszorg

Wet- en Regelgeving
Basisdocument energie 3 MB
Ir. J. Uyttenbroeck | Convenor Drafting Panel Energy Secretaris TC 6, Energy

Wet- en Regelgeving
De invloed van Europese ontwikkelingen op de bouwakoestische regelgeving 2 MB
ir. E. Gerretsen | TNO-TU Delft, Technisch Civiele Dienst, Delft

Wet- en Regelgeving
Belgische Normalisatie op het gebied van de warmte-isolatie en ventilatie van gebouwen 4 MB
ir. J. Uyttenbroeck | WTCB, voorzitter BIN-Commissie 'Warmte-isolatie'

Binnenmilieu en Gezondheid
Ziekmakende kantoorgebouwen en de evolutie van de mens 6 MB
prof. dr. P. A. Vroon | Rijksuniversiteit Utrecht Vakgroep Psychonomie

Uittreksel van artikelen 1991-2 2 MB