25 februari 1990

Categorieën Bouwfysica blad

02-1990

Ten opzichte van het positief ontvangen eerste nummer van ‘Bouwfysica’ zijn alweer een aantal wijzigingen in dit nieuwe nummer doorgevoerd.

Ten eerste is de redactie gewijzigd. Deze bestaat nu uit
G. Donze, E. H. Tumbuan, G. Vermeir, H. B. de Waal en A. M. S. Weersink.

De rubriek ‘verschenen publikaties’ verdwijnt in de huidige
vorm, omdat naar de mening van de redactie een korte opsomming
van schrijver, titel en uitgever en/of lSB-nummer te weinig informatie bevat om deze informatie zinvol te maken. Daarentege blijft rubriek ‘uittreksels van artikelen’ volledig gehandhaafd en wordt wellicht nog uitgebreid. Het volledige overzicht van bladen die worden “gevolgd” zal in het volgende nummer worden gepubliceerd.

Dit tweede nummer van ‘Bouwfysica’ is voor een groot deel gevuld met de publikatie van de voordrachten welke zijn gehouden
op het oprichtingssymposium van onze vereniging. De bijdragen van Baker, Fontoynont, Van Luxemburg en Vermeir treft in dit blad aan.

In de rubriek ‘normen, uit commissies’ in dit nummer een bijdrage van Adan en Van der Laan over het onderzoek in kader van IEA-Annex XIV: Energie(besparing) en vochtproblemen.

 

 

Artikelen


Binnenmilieu en Gezondheid
Modelling daylight 1 MB
Dr. Marc Fontoynont | Laboratoire Science de l`Habitat Ecole Nationale des Travaux Publics de l`Etat Rue Maurice Audin, F 69120 -Vaulx en Velin - Lyon

Wet- en Regelgeving
Ontwerpcriteria op het gebied van warmte, licht, lucht en geluid 2 MB
ir. L.C.J. van Luxemburg, ir. C.E.E. Pernot, ir. P.E. Braat-Eggen, drs. L. Zonneveldt

Geluid en Trillingen
Zaalakoestische aspecten van de rector Pieter de Somer Aula can de K.U. Leuven 1 MB
prof. G. vermeir | buitengewoon docent K.U. Leuven, Laboratorium Bouwfysica

Binnenmilieu en Gezondheid
Mathematical and Physical Modelling for the Development of Design Tools in Architecture 4 MB
Nick Baker | The Martin Centre, University of Cambridge

Uittreksel van artikelen 1990-2 670 KB