13 februari 2003

Categorie├źn Bouwfysica blad

02-03-2003

Wie brandveiligheid zegt denk onwillekeurig terug aan de nationale rampen in Volendam en Enschede, welke in ons geheugen gegrift zijn. Ook denk je onwillekeurig terug aan de grote recente tunnelrampen, inferno is een beter woord, in het buitenland. Maar denk ook eens aan die vele kleine krantenberichten van niet meer dan enkele regels. Bedrijfspanden, winkelcentra, woonhuizen, materiele schade, pyromanen, gewonen en soms ook doden. Uiterst beknopt wordt er aandacht aan besteedt. En dat terwijl de verzekeringsmaatschappijen ieder jaar weer meer geld uit moeten geven aan brandschade. met vanzelfsprekend alle gevolgen voor de verzekeringspremie.

In dit themanummer over brandveiligheid, dat vanwege het grote aanbod artikelen als dubbelnummer is uitgebracht, zijn een achttal artikelen opgenomen die het thema van verschillende kanten belichten. Hoge en ondergrondse gebouwen, tunnels, parkeergarages, rookverspreiding, materiaalgebruik, fire-engineering, fysische aspecten van brand en een fotoreportage over hoe het niet moet. Het komt allemaal aan bod in dit nummer.

Artikelen


Brandveiligheid
Brandproeven in de Tweede Beneluxtunnel 6 MB
Tony Lemaire | TNO Bouw - centrum voor Brandveiligheid

Brandveiligheid
De praktijkrichtlijn parkeergarages van het LNB/NVBR: Hoe hiermee om te gaan? 8 MB
ing. Susan Eilander, ir. Ruud van Herpen | Adviesburo Nieman BV Zwolle

Brandveiligheid
Brandfysica: Is er meer dan vuurbelasting? 2 MB
ir. E.W. Janse | Lichtveld Buis & Partners Utrecht

Brandveiligheid
Brandveiligheidsaspecten van hoge en ondergrondse gebouwen 4 MB
ing. M. van Lohuizen | Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

Brandveiligheid
Rookverspreiding en rookafvoer bij toepassing van natuurlijke RWA-voorzieningen 2 MB
Alida Vrielink, Bart de Vries | Hogeschool Windesheim Zwolle, ir. Ruud van Herpen | Adviesburo Nieman BV

Brandveiligheid
Gebruiksvergunningen in de praktijk 4 MB
ir. J. Stevens | TNO Bouw - bouwprocesinnovatie

Brandveiligheid
Fire-engineering 3 MB
Ing. R.J. Stark | D3BN civiel ingenieurs (DHV)

Brandveiligheid
PolyStyreen en Brand 5 MB
ir. G.J. Kuiper, ir. H.E. Las, drs. G.P.L. Verlind | Unidek bouwelementen bv, dr.ir. J. van Straten | Unipol bv