3 mei 2017

Categorieën Bouwfysica blad

01-2017

De werkomgeving als wellness centre? Er is steeds meer aandacht voor het welbevinden van de werknemer in de werkomgeving: De productiviteit zou worden verhoogd en er wordt minder verzuim verwacht, doordat de werknemer alleen al door de kwaliteit van de werkomgeving zelf graag naar kantoor zou gaan. Het binnenklimaat speelt hierin een belangrijke rol en is het thema van dit nummer.

Discomfort brengt ontevredenheid en stress naar boven, dat is zeker, maar op welke manier kan de bouwfysicus hierin naast zijn bekende rol aanvullend bijsturen? In een interview met de heer Nieman wordt verondersteld dat de bouwfysicus zich naast de exacte fysica meer moet richten op de zachtere wetenschappen, zoals gedragspsychologie. En nog steeds blijkt de eigen controle op omgevingsinvloeden van cruciaal belang voor het welbevinden van werknemers. Aan de andere kant biedt de terugkoppeling van data van tal van binnenklimaatfactoren ontzettend veel input om automatische systemen te kunnen optimaliseren. Zo wordt op een gegeven moment met de juiste tools en aansturingen de adviseur zelf overbodig. Ware het niet dat er ook telkens weer nieuwe uitdagingen de kop opsteken, zoals blijkt uit het onderzoek naar fijnstof bij het koken of rhinitis bij studenten bijvoorbeeld.

Artikelen


Binnenmilieu en Gezondheid
Inleiding thema binnenmilieu
prof.dr. P.M. Bluyssen | TU Delft, Architecture and the Built Environment, Chair Indoor Environment

Binnenmilieu en Gezondheid
De bouwfysicus als regisseur van de gezonde leefomgeving
r. S.A. Vellenga-Persoon, ir. Th. Höngens, ir. T.E.L.M. Bouwhuis | M+P, vestiging Aalsmeer

Binnenmilieu en Gezondheid
Rhinitis bij Nederlandse studenten
prof.dr. P. M. Bluyssen, ir. M Ortiz, dr. C. Roda | Leerstoel Binnenmilieu, Faculteit Bouwkunde, TU Delft

Binnenmilieu en Gezondheid
Fijnstof bij het koken
ir. P. Jacobs PdEng, ing. W. Kornaat, ir. W. Borsboom | TNO

Binnenmilieu en Gezondheid
Well voor Bouwfysici
ir. T.C. Beuker | BBA Binnenmilieu BV, ing. A.W.N. van Haaren | DGMR Bouw BV, Arnhem, ir. E. Boer | DGMR Bouw BV, Den Haag

Binnenmilieu en Gezondheid
Persoonlijke beïnvloeding van het binnenklimaat
dr.ir. A.C. Boerstra | BBA Binnenmilieu

Binnenmilieu en Gezondheid
Binnenklimaat – Meer dan een ontwerprandvoorwaarde
dr.ir. M.G.L.C. Loomans, prof.dr.ir. J.L.M. Hensen, prof.dr. H.S.M. Kort | TU Eindhoven

Binnenmilieu en Gezondheid
Maak gebouwen gezonder en productiever
ing. C. van der Graaf | DGMR Bouw B.V., Den Haag, dr.ir. A.C. Boerstra | BBA Binnenmilieu