13 januari 2003

Categorie├źn Bouwfysica blad

01-2003

Dit nummer is gevuld met een vijftal artikelen. Twee artikelen gaan over geluid. Een artikel betreft de belangwekkende conferentie van zaalakoestiek gehouden in Porto. Het tweede artikel betreft een geheel andere inval van geluid en wel uitvoerig onderzoek naar de geluidisolatie van het Vacuum Isolatie Paneel.

In dit nummer is tevens een gedegen en interessant onderzoek opgenomen naar de voor- en nadelen van verschillende typen actieve gevels.

Artikelen


Geluid en Trillingen
Casa da M├║sica – Porto 6 MB
L.C.J. van Luxemburg | drosserblesgraaf Eindhoven, B.H.M. Kok | drosserblesgraaf Eindhoven, H.J. Martin | Technische universiteit Eindhoven, C.C.J.M. Hak | Technische universiteit Eindhoven, K.B.A. Bijsterbosch | Technische universiteit Eindhoven en drosserblesgraaf Eindhoven

Energie en Milieu
Energieprestatiebeoordeling van actieve gevels 4 MB
Dr.ir. Dirk Saelens | K.U. Leuven Laboratorium Bouwfysica

Geluid en Trillingen
De geluidisolati van een vacuum isolatiepaneel 6 MB
Lau Nijs, Rien van der Voorden, Hanneke Spoorenberg | Technische Universiteit Delft faculteit Bouwkunde sector Bouwfysica