13 januari 2002

Categorieën Bouwfysica blad

01-2002

Het jaar 2002 betekent een aantal veranderingen met betrekking
tot het blad Bouwfysica. Een belangrijke verandering in
de bouwfysica wereld is een nieuw Bouwbesluit dat per 1 juli
van dit jaar van kracht zal worden. Artikelen die aandacht
besteden aan het nieuwe Bouwbesluit willen wij als redactie
van harte welkom heten.
Naast de verandering in het Bouwbesluit zijn en worden nog
steeds veranderingen doorgevoerd in de samenstelling van
de redactie. Een ervaren hoofd- en eindredacteur hebben ons
verlaten, maar als nieuw lid heeft Christine van Donselaer
zich aan de redactie toegevoegd.
Tot slot willen wij in dit ‘van de redactie’ nog de verandering
beschrijven die u als lezer al opgevallen moet zijn in de vorm
van een nieuwe kaft. De nieuwe kaft laat niet alleen een nieuwe
lay-out zien, maar ook een nieuw logo zoals dat vanaf
heden gehanteerd zal gaan worden voor de vereniging.
De artikelen in dit nummer betreffen thermische isolatie,
daglichttoetreding en akoestiek, zodat het vakgebied aardig
vertegenwoordigd is.
Het eerste artikel beschrijft de principes van thermische isolatie
op basis van vacuüm isolatie en de mogelijkheden van
vacuümisolatie panelen voor de bouw.
Daglichttoetreding wordt in twee artikelen beschreven vanuit
heel verschillende oogpunten. Eén artikel besteedt aandacht
aan welke richtlijnen gehanteerd zouden kunnen worden
voor bezonning en dagverlichting. Daarnaast besteedt
het andere artikel aandacht aan twee praktijkvoorbeelden
van het simuleren van daglichttoetreding met behulp van het
programma Radiance.
Het laatste artikel vertelt over de akoestische begeleiding
zoals die heeft plaatsgevonden bij een ingrijpende renovatie
van de concertzaal van het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel.
Sara Persoon

Artikelen


Energie en Milieu
Vacuumisolatie panelen, mogelijkheden voor de bouw 417 KB
Prof. ir. J.J.M. Cauberg | Sectie Gebouwen en bouwtechniek Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Technische Universiteit Delft

Binnenmilieu en Gezondheid
Welke richtlijnen voor bezonning en dagverlichting? 427 KB
drs. A.J.F Rutten | Technische Universiteit Eindhoven capaciteitsgroep FAGO

Binnenmilieu en Gezondheid
Daglichtonderzoek met Radiance: twee praktijkvoorbeelden 295 KB
ir. J.S.C. van Putten | TNO Bouw GGI

Geluid en Trillingen
Akoestische begeleiding van een ingrijpende renovatie van de concertzaal van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel 585 KB
Prof.dr.ir. G.Vermeir | Laboratorium Bouwfysica en Laboratorium Akoestiek K.U.Leuven, ir. P.Mees | Daidalos Bouwfysisch Ingenieursbureau, ir. L.De Geetere | Laboratorium Bouwfysica en Laboratorium Akoestiek K.U.Leuven