29 januari 1993

Categorie├źn Bouwfysica blad

01-1993

Oud en nieuw
Voor mijn werk was ik onlangs in een verpleegtehuis. In een
woonkamer zat een boel stil. Een man, gekanteld in zijn rolstoel
(‘uhhh .. uhhh .. uhhh’) had er nog het zijne van te zeggen.
Zelfs een vrouw die haar eten weigerde had er zin in. Ze
weigerde triomfantelijk. Even verder een rolstoel. Arm in een
mitella, in gedachten verzonken. In het kwartier dat ik er ben
flikt hij het drie sigaretten te roken. Terwijl hij met zijn derde
bezig is, stijgt er rook op vanuit de asbak. Vlakbij verleden.
Waar een wil is is leven, besefte ik op tijd.

En zo ook in dit nummer, waarin:
– Hens en Knapen laten zien hoe men bouwfysisch een originele
Le Corbusier te lijf kan gaan
– een minder opschudding veroorzakend artikel van Rangelrooij
– theorie en laboratoriummetingen door Schellen en Oidtmann
conservatief worden ingezet om het thermisch/
hygrisch gedrag van glas-in-loodramen met voorzetramen
te bestuderen
– een voorbeeld van een computerprogramma uit het IEAcircuit
24: Interessante uitkomst is bijvoorbeeld dat met een
juist geplaatste damprem tot 40% energie bespaard kan worden
(rara)
– een Vlaamse kijk op de publicatie ‘Geluidwering in de
woningbouw’
– een samenvatting van een studie naar toepassingsmogelijkheden
van collectieve glasoverkapte ruimten in de woningbouw

GD

Artikelen


Bouwfysica van Monumenten
Restauratie van Le Corbusiers huis Guiette te Antwerpen of de kloof tussen bouwkunst en toegepaste bouwfysica 3 MB
H. Hens, M. Knapen | Laboratorium BouwfYsica, K. U.-Leuven

Warmte, Lucht en Vocht
Glas-in-lood en voorzetbeglazing 4 MB
Ir. H.L. Schellen, Dipl. Ing. SJ.c. Oidtmann | Technische Universiteit Eindhoven. vakgroep FAGO

Geluid en Trillingen
Enkele voorbeelden van trillingsisolatie in de praktijk 3 MB
Ir. P. van Rangelrooij | DGMR raadgevende ingenieurs bv