29 januari 1992

Categorieën Bouwfysica blad

01-1992

Artikelen


Binnenmilieu en Gezondheid
Biologische agentia en bouwfysica 5 MB
prof. dr. J.E.M.H. van Bronswijk | bijzonder hoogleraar in de biologische agentia in de woonhygiëne (Faculteit Geneeskunde. Rijksuniversiteit Utrecht) en de gebouwde omgeving (Faculteit Bouwkunde. Technische Universiteit Eindhoven)

Binnenmilieu en Gezondheid
Belasting van de binnenlucht door emissie uit (bouw)materialen en produkten 6 MB
ir. J.F. van der Wal | TNO-Bouw te Delft

Binnenmilieu en Gezondheid
Radon in het binnenmilieu 3 MB
ir. E.R. van den Ham, drs. J.G. Ackers Climatic Design Consult Nijmegen, Raadschap BV Leersum

Warmte, Lucht en Vocht
Ventilatie-luchttoevoer in woningen en tochtverschijnselen 5 MB
ir. J.J.M. Cauberg en ir. J.G.J. Pepels | Cauberg-Huygen Raadgevend Ingenieurs BV Maastricht, Rotterdam, Zwolle

Warmte, Lucht en Vocht
Ontwerp evaluatie via simulatie van gekoppeld warmte- en luchttransport: twee praktijkvoorbeelden 4 MB
dr. ir. J. Hensen | Technische Universiteit Eindhoven; Vakgroep FAGO HG 11.77 Postbus 513 5600 MB Eindhoven

Warmte, Lucht en Vocht
Meting van het rendement van wasemkappen 2 MB
B. Geerinckx, P. Wouters, L. Vandaele | Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf